Bel (0412) 74 42 10 info@cirkel-advocaten.nl

Kosten

Tarief

We hanteren een basisuurtarief van € 180,00 (exclusief 21% BTW). Afhankelijk van uw zaak zoals aard van de zaak, spoedeisendheid en dergelijke, kan het uurtarief hoger liggen. In een persoonlijk onderhoud vertellen we u hier meer over. Wij rekenen geen kantoorkosten boven op het uurtarief.

Het eerste informatieve gesprek van maximaal een half uur is gratis. In dit gesprek kunt u uw probleem aan ons voorleggen, waarna wij zullen bezien óf, en zo ja, hoe dit probleem het beste kan worden opgelost.

Als vooraf goed is in te schatten hoeveel tijd een zaak gaat kosten is het ook mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken voor de zaak.

Gratis inloopspreekuur

Op maandagavond van 16.00 tot 18.00 uur en vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur hebben wij een inloopspreekuur. U kunt dan zonder afspraak bij ons langskomen voor een kosteloos gesprek van maximaal een half uur. U kunt, indien u dit prettiger vindt, ook eerst bellen om een afspraak te maken.

Geen geld om een advocaat te betalen?

Wanneer uw inkomen beneden een bepaalde grens ligt, kunt u in aanmerking komen voor een zogenaamde “toevoeging”. Een toevoeging betekent dat u van de overheid subsidie krijgt voor de kosten van de rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt of u een toevoeging kunt krijgen. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging, zal de Raad voor Rechtsbijstand u een eigen bijdrage opleggen die u dient te betalen aan uw advocaat. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org -> Ik ben rechtzoekende -> Rechtsbijstand -> Hulp in de kosten).

Wanneer u naar ons doorverwezen bent door het Juridisch Loket www.juridischloket.nl krijgt u € 53,– korting op de eigen bijdrage. Tijdens het eerste gesprek kunnen wij u hier eventueel meer over vertellen.

Overige kosten

Naast de advocaatkosten moet u rekening te houden met bijkomende kosten zoals griffierechten (de kosten van een procedure voor de rechtbank), uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP) of legeskosten (kosten voor het aanvragen van een verblijfs- of andere vergunning).

Het griffierecht hoeft u alleen te betalen indien een procedure bij de rechter wordt gestart. De hoogte van het griffierecht is van verschillende factoren afhankelijk. U kunt meer informatie hierover vinden op de website van de rechtbanken (www.rechtspraak.nl -> Procedures -> Tarieven griffierechten). Wij kunnen u hier ook meer over vertellen tijdens een persoonlijk gesprek.

GRATIS INLOOPSPREEKUUR

Denkt u dat u een advocaat nodig hebt? Elke maandag van 16.00 tot 18.00 uur en op vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur kunt u bij ons terecht op het inloopspreekuur.

U kunt uw probleem dan met ons bespreken en geven wij u advies. U hoeft voor het inloopspreekuur geen afspraken te maken.

Het kan een enkele keer  voorkomen dat het spreekuur niet doorgaat. U kunt dat altijd even checken op onze site.

Cirkel Advocaten

Raadhuislaan 21
5341 GL Oss
Telefoon: (0412) 74 42 10
Fax: (0412) 25 32 20
E-mail: info@cirkel-advocaten.nl

Pin It on Pinterest

Share This