Bel (0412) 74 42 10 info@cirkel-advocaten.nl

Asielrecht

Mensen die in hun eigen land in gevaar zijn vanwege hun politieke activiteiten, hun geloof, hun etnische afkomst, hun seksuele identiteit, of vanwege de algemene veiligheidssituatie in hun land, kunnen in Nederland bescherming (asiel) vragen. De asielaanvraag moet u persoonlijk indienen in het aanmeldcentrum van de IND (Immigratie-en Naturalisatiedienst) in Ter Apel. U kunt zich er 7 dagen per week, 24 uur per dag melden https://ind.nl/asiel.

De IND moet beoordelen of u op grond van het Vluchtelingenverdrag of het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens recht hebt op bescherming. Om die beoordeling te kunnen maken, krijgt u een aantal gesprekken met een IND medewerker waarin u kunt vertellen waarom u denkt dat u bescherming nodig heeft. De Raad voor Rechtsbijstand in het aanmeldcentrum zorgt ervoor dat u in contact komt met een advocaat die u tijdens de procedure kan bijstaan. Tijdens de asielprocedure krijgt u opvangĀ  https://www.coa.nl.

Nadat u een verblijfsvergunning hebt gekregen, hebt u in sommige gevallen recht op hereniging met uw gezinsleden. De vrijwilligers van VluchtelingenWerk kunnen u goed helpen bij de gezinsherenigingsprocedure https://www.vluchtelingenwerk.nl. Als uw aanvraag wordt afgewezen, hebt u de hulp van een advocaat nodig om daartegen bezwaar te maken.

Wij zijn gespecialiseerd in het asielrecht en de gezinsherenigingsprocedure. Bij vragen of u of uw familieleden voor asiel of gezinshereniging in aanmerking komt, kunt u contact met ons opnemen of het gratis inloopspreekuur bezoeken.

Cirkel Advocaten

Raadhuislaan 21
5341 GL Oss
Telefoon: (0412) 74 42 10
Fax: (0412) 25 32 20
E-mail: info@cirkel-advocaten.nl

Pin It on Pinterest

Share This