Bel (0412) 74 42 10 info@cirkel-advocaten.nl

Vreemdelingenrecht

Vreemdelingen zijn migranten die naar Nederland komen of willen komen. Dat kan om allerlei redenen: toerisme, familiebezoek, gezinshereniging/gezinsvorming, studie, werk, gezondheid.

Voor al deze redenen gelden er algemene en bijzondere voorwaarden.

Algemene voorwaarden zijn bijvoorbeeld het hebben van een paspoort, een visum (indien nodig), voldoende inkomen, een zorgverzekering, niet verdacht worden van een misdrijf.

Bijzondere voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat men een gepaste vooropleiding moet hebben als men in Nederland wil studeren of dat men het inburgeringsexamen heeft gehaald in het buitenland als men naar Nederland wil komen in verband met gezinshereniging.

De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, is de organisatie waar u een aanvraag voor een verblijfsvergunning kunt indienen.

Aan de verlening van een verblijfsvergunning kan de IND beperkingen stellen. Deze worden vermeld op het verblijfsdocument. Op het verblijfsdocument staat dan bijvoorbeeld werken bij een met name genoemd bedrijf, studie of verblijf bij een met name genoemde partner.  Als u niet langer bij dat bedrijf werkt, u bent afgestudeerd of u verblijft niet meer bij uw partner, moet u dat tijdig doorgeven aan de IND en een wijziging van de beperking vragen.

Het is goed mogelijk dat u dan nog steeds in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning.

Indien de IND uw aanvraag afwijst, kunnen wij u helpen om bezwaar in te dienen en desnoods uw zaak aan de rechtbank voorleggen.

Cirkel Advocaten

Raadhuislaan 21
5341 GL Oss
Telefoon: (0412) 74 42 10
Fax: (0412) 25 32 20
E-mail: info@cirkel-advocaten.nl

Pin It on Pinterest

Share This